ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на икономиката и енергетиката
www.mee.government.bg

Министерство на околната среда и водите
www.moew.government.bg

Регистър на химичните вещества
www.chemicals.moew.government.bg

Българска камара на химическата промишленост
www.bcci2001.com

Българска служба по акредитация
www.nab-bas.bg

Български институт за стандартизация
www.bds-bg.org

Изпълнителна агенция по програма ФАР
www.iaphare.org

Ръководство за оценяване на съответствието
www.cemark-bg.org

   
   
     
 
© 2007 - 2009 БАКП. Всички права запазени. Designed and Powered by BroksVision Ltd.
 
Начало