ЧЛЕНОВЕ
ЗТКИ ООД
списък членове

Седалище: гр. Ямбол 8600, ул. "Преслав '269   
Телефон: 046/ 66 21 38, 66 21 37; Факс: 046/66 21 43
Е-mail: ztkii@abv.bg
Web site: www.ztki.org
Лице за контакти: Атанас Колев Боев


Сфера на дейност:
ЗТКИ ООД е частна фирма утвърдена като производител на технически и каучукови изделия – формовани и неформовани.
Разполага със следното технологично оборудване:
- открити и закрити смесители
- преси
- линии за непрекъсната вулканизация на профили в соли и горещ въздух
- инструментални машини: универсални стругове, фрези, шлайфове, нишкова и обемна ерозийна машина, обработващ център с програмно управление
- лабораторна техника: лабораторен закрит и открит смесител, реометър, тензометър, динамометър, вискозиметър, машина за изтриваемост, хидростатична везна.

Основни клиенти са потребителите на изделия за машиностроенето, строителството, селското стопанство и хранително –вкусовата промишленост.

Фирмата изнася продукция за Германия, Израел, Гърция, Македония и др.
   
   
 

 

 

   
 
© 2007 Българска Асоциация Каучукова промишленост Designed and Powered by BroksVision Ltd.
 
Under Construction! Начало