ЧЛЕНОВЕ
ЗАВОД ЗА КАУЧУКОВИ УПЛЪТНИТЕЛИ АД
списък членове

Седалище: с. Горно Ботево 6053, област Старозагорска
Телефон: 042/ 60 19 46; Факс: 042/ 60 08 16
Е-mail: secretary@zku-sz.com, sales@zku-sz.com
Web site: www.zku-sz.com
Лице за контакт: Георги Неделчев Колев


Сфера на дейност:
• Основно завода е бил създаден и оборудван да задоволява нуждите на предприятията от България и Съвета за Икономическа Взаимопомощ / СИВ/, произвеждащи изделия в областта на хидравликата и пневматиката
• Тази дейност е основна и в наши дни- да произвежда уплътнители за хидравлични и пневматични системи
• Минна промишленост – гумени детайли за лентови транспортьори
• Каучукови изделия в областта на общото машиностроене

Технологични възможности:
• Цех „Пресов” – хидравлични преси с работни маси с максимални размери 1600х800 мм – 15 бр.
• Цех „Шприцов” – машини за леене под налягане с компютърно управление и капацитет до 2 кг на цикъл – 12 бр.
• Цех „Заготвяне смеси” – до 1200 кг. смеси на смяна
• Цех „Инструментална екипировка”- проектиране и изработка на шприц форми, прес форми и др.
• Аналитична и изпитвателна лаборатория - за изпитване и окачествяване на различни каучукови материали и гумени изделия

Заводът е защитил сертификат за управление на качеството ISO 9001 : 2000.
   
 

   
 
© 2007 Българска Асоциация Каучукова промишленост Designed and Powered by BroksVision Ltd.
 
Under Construction! Начало