ЧЛЕНОВЕ
КАУМЕТ АД
списък членове

Седалище: с. Айдемир, 7500 Силистра
Телефон: 08513/ 31 26; Факс: 08513/ 31 49, 21 27
Е-mail: sales@kaumet.com
Web site:
www.kaumet.com
Лице за контакт: Анелия Цекова Минева


Сфера на дейност:

Фирмата е основана през 1968 г. и развива производствена дейност в три направления:
• Технически каучукови изделия.
• Маркучи за спирачни системи на автомобили.
• Вентили за пневматични гуми.

   
 

 

   
 
© 2007 Българска Асоциация Каучукова промишленост Designed and Powered by BroksVision Ltd.
 
Under Construction! Начало