ЧЛЕНОВЕ
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
списък членове

Седалище: гр. Бургас, ул. "Проф. Якимов" 1
Телефон: 056/ 85 82 84, 0889/ 51 25 06; Факс: 056/ 88 02 49
Е-mail: vmanova@btu.bg
Web site: www.btu.bg
Лице за контакти: инж. Николай Бояджиев


Сфера на дейност:
Обучението на студенти се осъществява в три факултета и три колежа по общо 27 специалности за придобиване на образователно-квалификационни степени „специалист”, „бакалавър” и „магистър”.
Факултетът по технически науки подготвя кадри по специалностите органични химични технологии, биотехнологии, неорганични химични технологии, химично инженерство, технология на материалите и материалознание.
Наред с обучението Университета развива и активна научно-изследователска и научно-производствена дейност.
В Научно-производствената лаборатория за каучукови изделия и смеси се осъществява връзка между обучението, науката и производството. Тя работи с клиенти от цялата страна. Според нуждите на клиента се произвеждат гумени, гумено-текстилни и гумено-метални изделия с габаритни размери до 800/800/350 мм и предварително зададени свойства, необходими за бита и народното стопанство. Изработват се износоустойчиви, маслоустойчиви, киселиноустойчиви, газонепроницаеми, фреоноустойчиви, високоеластични и други видове каучукови изделия с различни твърдости.
Cпециалистите от лабораторията разработват технологии, извършват физикомеханични изпитания на каучукови смеси или вулканизати, дават консултации за изработване на пресформи. Цените на всяко изделие или услуга се договарят с клиента. При необходимост Университета издава сертификати.
   
 

 

 

   
 
© 2007 Българска Асоциация Каучукова промишленост Designed and Powered by BroksVision Ltd.
 
Under Construction! Начало