ЧЛЕНОВЕ
ГАМА ООД
списък членове

Седалище: гр. Бяла 7100, обл. Русенска, ул. "Никола Петков" 24
Телефон: +359 817 723 61;
Факс: +359 817 725 61
gsm: +359 887 0723 61 Е-mail: gamarubber@abv.bg
Web site:
www.gamarubber.com
Лице за контакт: Пеньо Кръстев Цветанов

Фирма „ГАМА” ООД е създадена 1998г. с предмет на дейност, произвоство на технически каучукови изделия и сурови смеси за тях. От 2005 година започва произвоство на гумено – текстилни транспортни ленти (ГТЛ) и ремъци за елеватори с:
- ширина от 100мм. до 1000мм.
- дебелина от 2мм. до 20мм.

Създателите и персоналът на фирмата са с професионален опит в бранша от дългогодишната работа в бившия завод „Латекс” гр. Бяла. Техническия и технологичния потенциал дава възможност на фирмата за разработване на нови изделия и съвременни прогресивни технологии в бранша. Разработване на нови изделия по заявка и технически изисквания на клиента.
Голяма част от производството ни е предназначено за страни като: Германия, Чехия, Франция, Румъния, Македония и Испания.

   
 

 

   
 
© 2007 Българска Асоциация Каучукова промишленост Designed and Powered by BroksVision Ltd.
 
Under Construction! Начало