ЧЛЕНОВЕ
АДХЕЗИВИ ООД
списък членове

Телефон: 0888/ 47 94 00
Лице за контакти: Румен Ангелов Пеев


Сфера на дейност:
Адхезиви ООД е регистрирано през 2003 г. с основен предмет на дейност производство на полимерни лепила за индустриални цели. Фирмата разполага със специализирани центробежни смесители и съпътстващо оборудване за обезпечаване на дейността. Основните клиенти на дружеството са фирми от мебелната, обувната и строителна промишленост.
   
   
 

 

 

   
 
© 2007 Българска Асоциация Каучукова промишленост Designed and Powered by BroksVision Ltd.
 
Under Construction! Начало